Подготовка за училище


Преглед на учителя и самостоятелна подготовка по зададените уроци и домашни. Работа в малки групи по проекти. Допълнителна подготовка под формата на тестове и материали. Редуват се кратки учебни часове и малки почивки между тях. След проверка от учителя и по негова преценка за свършената  работа, децата могат да играят и да се забавляват. Подбират се занимателни и образователни игри, според нивото и интересите. Занималнята разполага с библиотека с походяща литература.


Координация с класния ръководител 


Връзката с класния ръководител улеснява индивидуалната подготовка на децата. Тя дава информация своевременно за възникнали затруднения по съответен предмет, и навременна реакция за попълване на празнините и неяснотите по учебния материал.

 

 

 

 

 


Упражнения за тестове и външно оценяване


Занималнята разполага с множество допълнителни материали, които подпомагат подготовката на детето за външни оценявания по всички предмети.


Езикова подготовка

В занималнята се подпомага изучаването на чужд език, съобразено с образователните изисквания на училището, което посещава вашето дете.


Топла и разнообразна храна


Разбира се не сме забравили обяда на детето. Децата се хранят на обяд в стола на Руско училище, независимо къде учат. Цената на купона е 3.20лв, който за ваше удобство ще закупим ние. (При промяна на цената, ще бъдете съответно уведомени). 
По ваше желание: Може да бъде включена допълнително закуска най-често плод, като част от възпитание в здравословно хранене. Ще се съобразим и с индивидуалните хранителни режими на вашето дете: диети, вегетарианство или други ваши изисквания.

 

 

 

 


РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЗАНИМАЛНЯТА от7:30 до 18:00 часа
УЧЕНИЧЕСКА ЗАНИМАЛНЯ (през учебния период)
Занималнята работи на две смени сутрешна (7:30 – 13:00)
следобедна (13:00 – 18:00)
според учебната смяна


Ние се грижим за:

Примерна програма на целодневната ученическа занималня:

Първа смяна

7:30 – 8:30 – посрещане на учениците
8:30 – 11:30 – подготовка на учебния материал (с почивки)
11:30 – 12:20 – свободни игри
12:20 – 13:05 – обяд в Руско училище и водене за учебни занятия (с транспорт на занималнята)

Втора смяна

11.30 – 12.30 – вземане на децата от училище (с транспорт на занималнята)
12.30 – 13.00 – водене в Руско училище за обяд
13.10 – 14.00 – свободни игри
14.00 – 17.00 – подготовкв на учебния материал ( с почивки )
17.00 – 18.00 – свободни игри ( вземане от родителите)

ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ (ваканционен период)

Лятната занималня работи целодневно от 8:00 до 18:00 часа. Заниманията се водят от квалифицирани преподаватели в няколко насоки:

Примерна програма на лятната занималня:

8.00 – 9.00 – посрещане на децата
9.00 – 12.00 – занимания навън (посещение на музей, театър, парк)
12.00 – 13.00 – обяд
13.00 – 16.00 – занимания вътре (чужд език, български, математика, рисуване)
16.00 – 18.00 – занимателни игри, филми