Близки училища до нас, на които можем да предложим тази услуга са:

 
VIII СОУ с преподаване на чужди езици 
“Ал. С. Пушкин” – на 50 метра


ОУ „Васил Априлов” – на300м 


ОУ „Св.св. Кирил и Методи”гр. Варна – на 500м

ОУ „П.Р. Славейков” – на 500м

VІІ СОУ "Найден Геров"

 

 

 

 

 

 

 

 

Детският център е създаден 2009г с основна цел да осигури качествени грижи за вашите деца! 
Нашата мисия е да откриваме, предизвикваме, мотивираме и развиваме творческото мислене и умения в децата.

Детски център „АБВ” организира: 

Цялостна подготовка за училище
o Детска занималня за учениците от първи до пети клас – полудневна (в учебния период и целодневна през ваканциите)
o Почасови грижи за деца от 6 до 11 години
o Допълнителна подготовка за тестове, матури .
o Езикова подготовка по английски, руски език и италиански език
o Подготовка за бъдещите първокласници
o Консултация на деца за профилактика на гръбначни изкривявания.
o Организиране на консултации с логопед, психолог, кинезитерапевт. 
o Обучения по различни насоки - езикови, компютърни и други.
При постъпване всеки родител се запознава с общите правила и попълва индивидуална карта с информация, която касае детето.